Barefoot Wine & Bubbly
search barefoot

Letar du efter närmaste butiken eller är du intresserad av vårt nyhetsbrev? Den som söker finner!

search barefoot

Användarvillkor Barefoots Webbplats

Om dessa Användarvillkor

De följande villkoren ("Villkoren") gäller för din användning av Barefoots webbplats barefootwine.se ("Webbplatsen"). Dessa villkor ska läsas parallellt med, och är tillägg till, vår sekretesspolicy (tillgänglig online på http://www.barefootwine.se/sv/sekretesspolicy ("Sekretesspolicy"). Vänligen, läs igenom dessa villkor noggrant. Genom att använda Webbplatsen godkänner du att du har läst, förstått och samtyckt till dessa Villkor och Sekretesspolicyn (var och en med aktuella ändringar). Om du inte accepterar dessa Villkor, måste du sluta använda Webbplatsen omedelbart.  

Om oss

Vi är Barefoots, E. & J. Gallo Winery Europe Ltd (vilka bedriver handel som Barefoot Wine Company nummer BR001991) 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ) ("Barefoot", "vi", "vår" eller "oss"). Om du har några frågor eller funderingar om detta Avtal eller Webbplatsen han du kontakta oss via e-post consumerrelations@barefootwine.com

Din användning av Webbplatsen

Du företräder och försäkrar att du är minst 25 år och att du har laglig rätt och förmåga att ingå och uppfylla dessa Villkor. Om du är under 25 år får du inte använda eller få åtkomst till Webbplatsen.

Äganderätt till Webbplatsens material

Om inte annat uttryckligen anges, ägs, kontrolleras eller licensieras allt material som ingår eller på annat sätt är en del av Webbplasten ("Material") av Barefoot, dess dotterbolag eller närstående bolag och skyddas från otillåten användning, kopiering och spridning av upphovsrätt, varumärken, patent och andra lagar, regler, förordningar och internationella traktat.

All obehörig användning av Materialet är förbjuden.

MEDDELANDE TILL TREDJE MANS WEBBPLATSER: Görs något av vårt Material tillgängligt i samband med din Webbplats eller på annat sätt, är det vår exklusiva egendom och inget beviljande av immateriella rättigheter görs av oss. Vi förbehåller oss rätten att kräva, genom meddelande, att du upphör med all användning av vårt Material och att du då kommer göra det.

Din licens att använda material på vår Webbplats

Under förutsättning att du strikt följer dessa Villkor, beviljar Barefoot dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-kommersiell, återkallelig och icke-överlåtbar licens att ladda ner, visa och/eller spela upp en kopia av Materialet på en enskild dator för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att: (a) du håller all meddelanden om upphovsrätt och andra äganderätter som finns i det ursprungliga Materialet eller annan kopia som du kan göra av Materialet intakt; (b) du inte använder Materialet på ett sätt som antyder en koppling till någon annan av våra produkter, tjänster och märken; (c) du inte gör ändringar i Materialet; (d) du inte tillåter eller medverkar till att en tredje part (oavsett till din fördel eller inte): (i) kopierar eller anpassar objektkoden för Webbplatsens programvara, HTML, Javascript eller annan kod; eller (ii) dekonstruerar, dekompilerar, bakåtassemblerar, modifierar eller försöker upptäcka källkoden som Webbplatsen skapar för att göra sina webbsidor eller någon programvara eller andra produkter eller processer tillgängliga via hemsidan; och (e) du inte sätter in någon kod eller produkt för att manipulera Materialet på något sätt som påverkar någon användares upplevelse.

Immaterialrätt

Upphovsrätten till det material som finns på Webbplatsen, tillsammans med webbdesignen, texten, grafiken, och deras urval och arrangemang, och alla sammanställningar av programvara, underliggande källkoder och programvara (inklusive appletar) tillhör Barefoot, dess dotterbolag, leverantörer av sådan information och är skyddade av engelska och internationella upphovsrättslagar och traktat. Alla rättigheter reserveras. Inget av detta material får kopieras eller spridas utan vårt skriftliga tillstånd. Du kan dock ladda ner eller skriva ut en kopia för ditt egna icke-kommersiella beskådande off-line.

De varumärken, logotyper och andra märkesnamn och identifieringar som ägs av Barefoot och visas på Webbplatsen får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte tillhör Barefoot. Vidare ska inget som finns på Webbplatsen uppfattas som beviljande av en licens eller en rätt att använda något av varumärkena utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från Barefoot. Andra produkt- och företagsnamn som nämns på Webbplatsen kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Du får inte använda Webbplatsen för något ändamål eller på något sätt som gör intrång i Barefoots eller tredje parts rättigheter. Barefoot uppmanar dig att rapportera innehåll på Webbplatsen som du tror gör intrång på dina rättigheter. Endast ägaren av de immateriella rättigheterna eller person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren kan rapportera potentiellt intrångsinnehåll.

Om du har goda skäl att tro att innehållet på Webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt, varumärkesrätt, eller andra immateriella rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna som anges nedan.

E&J Gallo Winery

4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ

Phone number: 01895 813444

consumerrelations@barefootwine.com

Användares kommentarer och inlägg

Vi kan tillhandahålla kommentarsfält för användare, anslagstavlor eller andra interaktiva platser på Webbplatsen ("Användarforum") för att ge utvalda användare av Webbplatsen ett forum att utrycka sina åsikter och dela med sig av sina idéer, information, material och annat användargenererat innehåll (vardera, "Användarinnehåll").

Rättigheter du beviljar oss. När du skickar, publicerar, laddar upp eller på annat sätt tillgängliggör Användarinnehållet på ett Användarforum eller någon annanstans på Webbplatsen eller direkt till Barefoot (inklusive via e-post eller textmeddelande): (1) beviljar du Barefoot en oåterkallelig, världsomfattande, icke-exklusiv, evig, fullt underlicensierbar och överlåtbar, royaltyfri licens att använda, utnyttja, reproducera, ändra, översätta, införliva i andra arbeten, skapa härledda verk från, publicera, sända och utföra detta Användarinnehåll och ditt namn, röst, bild och annan igenkänningsinformation i samband med att Användarinnehållet via någon nu känd eller senare utvecklad media, utan att någon ersättning utgår till dig, och (2) avstår du från alla dina ideella rättigheter i Användarinnehållet i den utsträckning som lagen tillåter, även om Användarinnehållet ändras eller förändras på ett sätt som inte är godtagbart för dig. Du godkänner vidare att Barefoot publicerar Användarinnehållet i ett sökbart format som kan nås av användare på Webbplatsen och Internet.

Inget ansvar. Vi tar inget ansvar för Användarinnehåll publicerade i ett Användarforum eller någon annanstans på Webbplatsen och begränsningarna i villkor 13 nedan (Ansvarsbegränsning) gäller.

Ingen skyldighet att förhandsgranska/övervaka. Vi har inte, och åtar oss ingen, skyldighet att förhandsgranska, övervaka, redigera eller ta bort Användarmaterial. Däremot, förbehåller vi oss rätten (men inte skyldigheten) i eget gottfinnande och av någon anledning, att förhandsgranska, övervaka, redigera, vägra att acceptera, publicera, ta bort eller flytta Användarinnehåll.

Utfästelser du ger oss. Du är ensam ansvarig för allt ditt Användarinnehåll. Om du skickar in Användarinnehåll är du ansvarig för att se till att allt användarinnehåll uppfyller vår Policy för Godtagbar Användning (se punkt 9 nedan) och att inget innehåll laddas upp eller lämnas som är osant, nedsättande, obscent eller kränkande eller på annat sätt är stötande eller strider mot tillämpliga lagar eller tredje parts rättigheter.

Ingen skyldighet att använda. Du samtycker till och förstår att vi inte är skyldiga att publicera, behålla eller använda ditt Användarinnehåll.

Säkerhet. Du är medveten om att Internet kan vara föremål säkerhetsöverträdelser och att inskickat Användarinnehåll eller annan information kanske inte är säkert, och du bör beakta detta innan du skickar information till Barefoot.

Användares interaktioner och tvister

Du är ensam ansvarig för ditt interagerande med andra användare på Webbplatsen, vare sig online eller off-line. Vi är inte ansvariga för någon användares uppförande. Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att övervaka eller engagera oss i konflikter mellan dig och andra användare. Använt sunt förnuft och ditt bästa omdöme när du interagerar med andra, när du skickar eller lägger upp någon personlig eller annan information, och vid alla övriga online-aktiviteter.

Policy för godtagbar användning

Följande regler finns här för att hjälpa dig förstå hur du förväntas uppträda när du deltar i något Användarforum eller andra interaktiva delar av Webbplatsen och/eller skickar Användarinnehåll. Du samtycker till att ditt deltagande i ett Användarforum eller annan interaktiv del av Webbplatsen och allt Användarinnehåll som du skickar är föremål för alla Villkor, inklusive följande "Policy för Godtagbar Användning":

Offentligt forum. Publicera inte personuppgifter (t.ex. fullständigt namn, lösenord, telefonnummer, adress, e-postadress eller annan personligt identifierbar information eller kontaktuppgifter).

Dela inte andras personuppgifter. Ditt Användarinnehåll får inte avslöja någon annan persons adress, telefonnummer, e-postadress, kreditkortsnummer eller annan information som kan användas för att spåra, kontakta, eller uppträda som individen eller som är av extremt personlig karaktär.

Användarinnehåll ska vara ditt, tack. Allt Användarinnehåll måste vara ditt ursprungliga, inte kopierad från någon annans arbete, och du måste ha rättigheter till Användarinnehållet; ELLER, alla personer som har bidragit på något sätt eller har några rättigheter till ditt Användarinnehåll eller på annat sätt visas i Användarinnehållet måste ha gett dig skriftligt tillstånd att ladda upp och distribuera Användarinnehållet på Webbplatsen och på andra ställen.

Inga bilder av någon annan än dig och dina vänner och familj/musik. I den mån uppladdningar görs tillgängliga på Webbplatsen och om du väljer att ladda upp bilder på Webbplatsen, länkar till inneslutna videos, eller inkluderar andra bilder på verkliga personer, se till att de är av dig eller av dig och någon du känner, men bara med deras uttryckliga tillåtelse att publicera den. Ditt Användarinnehåll får inte innehålla någon musik om inte verket och framträdandet är ditt original och/eller om du har alla rättigheter till musikverk (inklusive eventuella framträdanden).

Ladda inte upp material från tredje part. Ditt Användarinnehåll bör inte innehålla några synliga logotyper, fraser eller varumärken eller annat material från tredje part. Använd inte Användarinnehåll som tillhör andra människor och skicka det vidare som ditt eget. Detta inkluderar allt innehåll som du kanske har hittat någon annanstans på Internet.

Håll det relevant. Ditt Användarinnehåll bör avse innehåll på Webbplatsen och bör vara avsett att bidra till diskussionen och gruppen på Webbplatsen - det bör inte innehålla ovidkommande ämnen eller inlägg (detta är inte rätt plats att diskutera politik, religion eller privata angelägenheter).

Vänligen uppträd anständigt. Uttryck dig själv med ett icke-stötande individuellt personligt uttryck. Visa respekt för andras åsikter och synpunkter så att vi kan fortsätta att bygga upp ett Användarforum som alla uppskattar. Svärande, trakassering, förföljelse, skickande av kränkande kommentarer, personangrepp, skvaller eller likande handlingar är förbjudna. Ditt Användarinnehåll får inte innehålla hot om att skada andra eller skada andra. Ditt Användarinnehåll får inte innehålla några negativa kommentarer som är förknippade med ras, nationalitet, kön, sexuell läggning eller fysiska funktionshinder eller som är nedsättande, ärekränkande, oanständiga, obscena, pornografiska eller av sexuell natur.

Använd inte ett Användarforum för kommersiella ändamål. Ditt Användarinnehåll får inte marknadsföra en produkt eller tjänst med undantag för dem som tillhandahålls på Webbplatsen.

Ladda inte upp Användarinnehåll som är olämpligt eller olagligt. Ditt Användarinnehåll får inte främja någon olaglig verksamhet. Om du lägger upp eller publicerar Användarinnehåll som är olagligt eller strider mot gällande lag, förbehåller vi oss rätten att vidta åtgärder som vi anser vara lämpliga, efter vårt eget gottfinnande, inklusive rapportera dig till den behöriga myndigheten.

Inget våld. Ditt Användarinnehåll får inte främja våld eller beskriva hur man utför en våldsam eller på annat sätt olaglig eller farlig handling.

Var ärlig och ge inte en vilseledande bild av dig själv eller ditt Användarinnehåll. Uppträd inte som någon annan person, användare eller företag eller ladda upp eller publicera Användarinnehåll som du vet är falskt, bedrägligt, vilseledande, felaktigt, missvisande eller är vilseledande avseende din identitet eller anknytning till person eller företag.  

Skada inte Webbplatsen eller någons dator. Användarinnehåll får inte innehålla virus, trojaner, spionprogram eller andra teknologier som kan påverka driften av Webbplatsen eller något datorsystem.

I de fall där du känner dig hotad eller tror att någon annan är i fara, bör du omedelbart kontakta din lokala brottsbekämpande myndighet.

Medlemskap och registrering

Vissa delar av Webbplatsen kan kräva registrering eller kan på annat sätt be dig lämna information för att delta i vissa funktioner eller komma åt visst material eller Användarinnehåll. Beslutet att lämna information är helt frivilligt; men om du väljer att inte lämna sådan information, kanske du inte kan komma åt visst Material eller Användarinnehåll eller delta i vissa funktioner på Webbplatsen. När du ger information till Webbplatsen samtycker du till att endast ge sann, korrekt, aktuell och fullständig information och att uppdatera det som behövs för att upprätthålla dess sanningsenlighet och korrekthet.

Om du registrerar dig hos oss, samtycker du till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker med ditt konto eller lösenord, i förekommande fall, och du accepterar att du inte kommer att sälja, överföra eller överlåta ditt medlemskap eller några medlemskapsrättigheter. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord, i förekommande fall, och för att begränsa åtkomst till din dator (eller annan enhet med åtkomst till Internet, om tillämpligt) så att andra inte kan få tillgång till den lösenordskyddade delen av Webbplatsen med hjälp av ditt namn i sin helhet eller delvis. Barefoot förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto eller på annat sätt neka dig tillgång, efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande och utan ansvar.

Tävlingar och kampanjer

Alla tävlingar eller andra kampanjer (en "Kampanj") som kan erbjudas via Webbplatsen kan styras av en separat uppsättning regler som kan ha behörighetskrav, såsom viss ålder eller geografiska områdesbegränsningar, villkor som gäller för Kampanjen, användning av Användarinnehåll, och upplysningar om hur dina personuppgifter får hanteras. Det är ditt ansvar att läsa dessa regler och avgöra om du vill och är behörig att delta, registrera och/eller gå med, och ta reda på vilka villkor som är tillämpliga för Kampanjen. Genom att delta i Kampanjen, kommer du omfattas av dessa officiella regler, och du samtycker till att följa sådana regler och beslut av identifierade sponsor(er).

Policy för länkar

Barefoot ger dig ett återkalleligt tillstånd att länka till Webbplatsen; dock under förutsättning att din webbplats eller tredje parts webbplatser som länkar till Webbplatsen: (a) inte ramar in eller skapa en webbläsar- eller rammiljö runt något av innehållet på Webbsidan eller på annat sätt speglar någon del av Webbplatsen; (b) inte antyder att Barefoot eller Webbsidan stödjer eller sponsrar den eller dess produkter, om inte Barefoot har gett ett skriftligt medgivande innan; (c) inte presentera falsk information om, eller nedvärdera, vanära eller på annat sätt, efter Barefoots eget gottfinnande, skada Barefoot eller dess produkter eller tjänster; (d) inte använder något av Barefoots varumärken utan föregående skriftligt medgivande från Barefoot; (e) inte innehåller material som kan uppfattas osmakligt, stötande eller kontroversiellt eller på annat sätt stötande (efter Barefoots egna gottfinnande); och (f) måste ägas och kontrolleras av dig eller den person eller enhet som placerar länken, eller på annat sätt tillåter dig att göra sådan länk tillgänglig enligt dessa Villkor. Genom att länka till Webbsidan, godkänner du att du upfyller och kommer att fortsätta uppfylla ovanstående länkningskrav.

Oaktat något som anger det motsatta i dessa Villkor, förbehåller Barefoot sig rätten att förbjuda länkning till Webbplatsen av någon anledning, efter eget gottfinnande, även om länken uppfyller de krav som beskrivs ovan.

Ansvarsbegränsning

Vi undantar oss alla utfästelser, garantier, villkor vare sig uttryckligen eller underförstådda genom lag, sedvanerätt eller på annat sätt i den utsträckning som lagen tillåter. Vi tar inget ansvar för särskilda-, indirekta-, följdskador eller ekonomisk förlust som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor.

Vi tillhandahåller innehållet på Webbplatsen i god tro men lämnar inga garantier eller utfästelser om att innehållet är korrekt, fullständigt, eller aktuellt, och inte heller att Webbplatsen inte kränker någon tredje parts rättigheter. Vi tar inget ansvar för att din användning av innehållet på Webbplatsen och sådan användning sker helt på din egen risk. Samtidigt som vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra förekomsten av datavirus och/eller andra skadliga program på Webbplatsen, tar vi inget ansvar för dem.

Information som överförs via denna Webbplats kommer passera genom allmänna telekommunikationsnät. Vi lämnar inga utfästelser eller garantier att driften av denna Webbplats fungera utan avbrott eller är felfri och avsäger oss från allt ansvar med anledning av detta.

Denna Webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi tar inget ansvar för material som tillhandahållits av eller finns på tredje parts webbplats som är länkad till eller från denna Webbplats, eller någon användning av personuppgifter av en sådan tredje part.

Inget i dessa Villkoren ska begränsa vårt ansvar för personskada eller dödsfall.

Villkor och uppsägning

Vi kan säga upp din tillgång till Webbplatsen och tjänsterna inom den genom att skriftligen meddela detta minst tre dagar före.

Alla friskrivningar, ersättningsåtaganden och undantag i dessa villkor ska överleva uppsägning av avtalet mellan oss oavsett anledning.

Tillämplig lag; tvister

Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Om du är en konsument med hemvist i Sverige får du väcka talan mot Barefoot i svensk eller engelsk domstol. Om du inte är en konsument gäller skiljeklausulen nedan.

Tvist i anledning av dessa Villkor skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”).

Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.

Övrigt

Underlåter Barefoot att agera beträffande en överträdelse av Villkoren av dig eller annan innebär detta inte ett avstående och kommer inte begränsa Barefoots rättigheter avseende sådant avtalsbrott eller något efterföljande brott. Inget avstående av Barefoot från något av dessa Villkor kommer att ha någon verkan om det inte görs skriftligen och undertecknas av ett av Barefoots behöriga kontor. Varken ett visst handlande mellan parterna eller handelsbruk kommer att ändra dessa Villkor.

Barefoot får när som helst, utan förvarning, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkoren till annan part. Dessa Villkor får inte överlåtas av dig utan Barefoots föregående skriftliga medgivande.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara olaglig, ogiltig eller av någon annan anledning inte verkställbar ska den bestämmelsen anses avskild från dessa Villkor och kommer inte påverka giltigheten och genomförbarheten av återstående bestämmelser.

Enbart du och vi har rätt att genomdriva dessa Villkor. Ingen tredje part ska ha rätt att genomdriva något av dessa Villkor, vare sig med stöd av Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller på annat sätt. Vi har åtagit oss att skydda din integritet.

Vänligen se vår Sekretesspolicy för mer information.

Ändringar

Barefoot förbehåller sig rätten att när som helst, utan förvarning, modifiera eller göra tillägg till dessa Villkor för att följa lag eller uppfylla förändrade affärskrav.

Alla uppdateringar eller ändringar kommer att publiceras på Webbplatsen. Genom att fortsätta använda Webbsidan accepterar du att vara bunden av dessa uppdateringar och ändringar.

Dessa villkor uppdaterades senast den January 2016.


 

Vilken komplimang!

Är du säker på att du har åldern inne för att kasta av skorna och dricka Barefoot?

Den här webbsidan är till för dig som får dricka alkohol enligt lag. Genom att klicka vidare bekräftar du att du är över 20 år.

Får det vara lite vin och kakor? Klickar du dig vidare till webbsidan accepterar du cookies. För mer information se vår policy om cookies.

Åldersgränsen för att köpa alkohol i Sverige är 20 år. | Sidan innehåller alkoholreklam

Oj då! Det ser ut som att du kom hit lite för tidigt.