Sekretesspolicy

Giltig från: Maj 2018

Om denna integritetspolicy

Varumärket Barefoot ägs av E. & J. Gallo, Inc. (”Barefoot”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

Vi har utarbetat denna integritetspolicy för att informera dig om hur vi samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter via denna webbplats.

Även om vår webbplats eller annat material kan innehålla länkar eller referenser till webbplatser, sidor, material eller enheter som inte tillhör Barefoot, så gäller denna integritetspolicy inte för dessa sidor, material eller enheter om inget annat anges.

Du bör läsa igenom hela integritetspolicyn innan du lämnar information till oss via webbplatsen eller på annat sätt när du använder webbplatsen.

Du måste vara över 18 år för att använda vår webbplats

På grund av vårt företags karaktär är vår webbplats endast avsedd för personer som har den lagstadgade åldergräns som krävs för att dricka alkohol. Därför begär vi inte på vår webbplats och samlar inte heller medvetet in personuppgifter från personer under 18 år. Om du inte uppfyller den lagstadgade åldersgränsen bör du inte besöka eller använda vår webbplats.

DETTA ÄR VÅR PERSONUPPGIFTSANSVARIGE OCH SÅ HÄR KAN DU KONTAKTA OSS

 1. E & J. Gallo Winery, Inc. med adress 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354, USA, driver denna webbplats och ansvarar för alla personuppgifter som samlas in eller på annat sätt behandlas på eller via webbplatsen. Vår auktoriserade representant i EU är E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ, Storbritannien.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om de personuppgifter vi har sparat om dig, kan du kontakta oss genom att skriva till vår auktoriserade EU-representant på adressen ovan eller genom att ringa till oss i Kalifornien på +1 800 750 8828, måndag till fredag kl. 8-17 Pacific Standard Time och lördag kl. 9-15 Pacific Standard Time, eller genom att skicka e-post till DataPrivacy@barefootwine.com.

VAD ÄR SYFTET MED OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM SAMLATS IN VIA DENNA WEBBPLATS?

Vi behandlar dina personuppgifter på följande sätt:

 • För att hantera och besvara förfrågningar, frågor, kommentarer eller klagomål som du skickar in via webbplatsen.
 • För att kontakta dig om andra produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av, inklusive sådana som har med andra medlemmar i Gallo-koncernen att göra.
 • För att informera dig om erbjudanden, rabatter, kuponger, kampanjer, tävlingar, utlottningar, aktiviteter, evenemang eller klubbar som vi tror att du kan vara intresserad av.
 • För att skicka dig nyhetsbrev eller annan kommunikation som du har visat intresse av att få.
 • I affärssyften. Till exempel för att utföra marknadsundersökningar och analysera hur våra kunder använder våra webbplatser för att förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster.
 • För att uppdatera dig om eventuella ändringar i denna integritetspolicy.
 • Vi kan kombinera dina personuppgifter med andra uppgifter vi har om dig eller med uppgifter vi får från tredje part.
 • Vi kan använda dina personuppgifter om vi måste följa lagen, skydda våra juridiska rättigheter (eller de juridiska rättigheterna för medlemmar i Gallo-koncernen) eller följa eventuella tillsynsmyndigheter.
 • För att spåra dina interaktioner med våra webbplatser och ge dig en mer skräddarsydd upplevelse.

Vi åberopar flera olika rättsliga grunder vid behandlingen av dina personuppgifter:

 • Nödvändigheten av att ingå eller utföra ett avtal med dig: där vi måste behandla dina personuppgifter för att ingå ett avtal med dig eller en rättslig enhet som du representerar, för att utföra avtalsförpliktelser, för att besvara relaterade frågor och förfrågningar från dig eller för att ge dig kundsupport.
 • Legitima intressen: där vi behandlar dina personuppgifter:
 • För säkerhet och skydd av webbplatsen, vår IT som är ansluten till webbplatsen och användarna av webbplatsen.
 • För att upptäcka och förebygga bedrägerier.
 • För att skydda och försvara andras rättigheter eller egendom, eller våra egna rättigheter och intressen.
 • För att spåra dina aktiviteter på webbplatsen, inklusive den information du lämnar till oss via kontaktformulär och för att visa reklam för dig utifrån dina surfaktiviteter och intressen, under förutsättning att du inte har valt bort sådan databehandling. Som vi har beskrivit i detalj i vår Cookie Policy använder vi Google Analytics-cookies för att analysera driften och användningen av vår webbplats.
 • Iakttagande av lagliga skyldigheter: vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att uppfylla relevanta lagar, myndighetskrav och att besvara lagliga förfrågningar, domstolsbeslut och rättsliga förfaranden.
 • Ditt föregående samtycke: när vi skickar marknadsföringskommunikation till dig (såsom beskrivs nedan) eller placerar cookies på din enhet, med reservation för vissa undantag -- se vår Cookie Policy för mer information om vår användning av cookies.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

 1. Personuppgifter som du lämnar till oss via Kontakta Oss eller andra formulär på vår webbplats

På vår webbplats kan du registrera dig för att ta emot nyhetsbrev eller liknande information om våra produkter eller tjänster eller delta i vissa tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer. När du fyller i formulär eller registrerar dig online kan vi be dig om att lämna viss information (vanligtvis namn, e-postadress och telefonnummer om du väljer att kontaktas med telefon/sms, adress eller postnummer).

När vi samlar in sådan information anger vi vad som är obligatoriskt (vanligtvis åtminstone ditt namn och din e-postadress) och vad som är frivilligt. När vi är tvingade genom lag att bekräfta din behörighet att delta, interagera med oss eller köpa eller använda våra alkoholprodukter, kan vi be dig om att bekräfta din ålder. Sådan datainsamling äger rum i följande fall:

 • När du går in på vår webbplats, om vi är tvingade genom lag att bekräfta din ålder innan vi ger dig tillstånd att gå in på sidan.
 • När du anger din plats då du använder sökfunktionen ”här kan du handla”.
 • När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev eller annan kommunikation från oss.
 • När du registrerar dig för att delta i något av våra evenemang.
 • Om du anger att du vill att vi ska skicka dig information om produkter som du kan vara intresserad av.
 • Om du deltar i tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer.
 • Information som du lämnar till oss när du deltar i enkäter eller marknadsundersökningar.
 • När du kontaktar oss med en förfrågan eller ett klagomål.

Vi loggar och sparar datum/tid för din inlämning.

 1. Personuppgifter som vi samlar in automatiskt

När du använder vår webbplats får och registrerar vi automatiskt viss teknisk information:

 • Vi samlar in information om din webbläsare samt den dator eller mobila enhet som du använder, och din IP-adress.
 • Vi använder cookies, webbsignaler och liknande teknik för att samla in information om dig, inklusive klickströmsdata, loggfiler och serverloggar. Mer information om hur vi använder cookies hittar du i vår Cookie Policy.
 • Vi samlar in information om hur du använder internet, till exempel webbplatsen du just besökte, samt datum och tid då du använder våra webbplatser. Vi använder tredjepartscookies såsom Google Analytics för att hjälpa oss med detta.
 1. Personuppgifter som vi samlar in från tredje part

Vi kan samla in personuppgifter om dig från tredje part, inklusive webbplatser som drivs av tredje part som är anslutna till oss (till exempel mikrosidor som gör reklam för våra produkter eller kampanjer och som är kopplade till vår webbplats).

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi kan dela dina personuppgifter på följande sätt:

 • Med tredje part som vi eller andra medlemmar i Gallo-koncernen har anlitat för att utföra vissa aktiviteter på våra vägnar. Detta omfattar företag som vi har anlitat för att hjälpa oss med annonserings- och marknadsföringstjänster eller underleverantörer som hjälper oss att behandla klagomål eller förfrågningar från kunder.
 • Med statliga myndigheter, domstolar och andra om lagen kräver att vi gör det eller om vi anser att det är nödvändigt för att följa lagen eller för att skydda eller försvara våra egna eller andras juridiska rättigheter.

Vi kan även anonymisera dina personuppgifter så att det inte längre är möjligt att identifiera dig. Om vi gör det kan vi dela dem med tredje part i anonymiserad form.

ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

När du använder vår webbplats överför du personuppgifter till oss i USA som omfattas av ett begränsat beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Enligt kommissionen omfattas företag som frivilligt intygar själva i enlighet med EU-US Privacy Shield Program (sköld för skydd av privatlivet i EU och USA) av en adekvat dataskyddsnivå. För närvarande intygar vi inte själva enligt EU-US Privacy Shield Program.

Där det är nödvändigt ingår vi databehandlings- och dataöverföringsavtal som införlivar de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen med mottagaren för att garantera en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Dessa standardavtalsklausuler innehåller vissa bestämmelser som skyddar dina personuppgifter.

Du kan kontakta oss med den kontaktinformation som anges ovan eller skicka e-post till oss på DataPrivacy@barefootwine.com om du vill veta mer om hur vi skyddar dina personuppgifter med standardavtalsklausuler eller om du vill ha ett exemplar av dem.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver det för att besvara din förfrågan, tillhandahålla de tjänster du har begärt eller på annat sätt underlätta din användning av vår webbplats, eller för andra viktiga syften såsom att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal samt under en period på sex år efter detta i arkiverings-, revisions- eller rättsligt syfte, om inte en längre kvarhållandeperiod krävs eller är tillåten enligt lag.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk eller obehörig åtkomst, avslöjande, förändring eller förstöring, vare sig detta sker under överföring eller vid lagring. Tänk på att det inte finns något som perfekt säkerhet, och att det inte finns någon internetöverföring som är helt säker eller felfri.

Du väljer själv: Kontaktpreferenser

När du lämnar in uppgifter på vår webbplats måste du uttryckligen ge oss ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter i de syften som anges (till exempel för att ta emot nyhetsbrev, delta i tävlingar eller liknande). Du är inte skyldig att lämna ett sådant samtycke, och om du väljer att ge ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka det framåtverkande. Vi vill hålla kontakten med dig på de sätt som du föredrar. Om du inte vill att vi skickar säljfrämjande kommunikation (till exempel information om andra produkter och tjänster som du kan vara intresserad av), kan du informera oss om det genom att följa de anvisningar vi ger dig när vi skickar den relevanta kommunikationen eller genom att skicka e-post till oss på DataPrivacy@barefootwine.com.

Tänk på att dessa preferenser om säljfrämjande kontakter inte innebär att vi inte kan kontakta dig i andra syften, till exempel i förhållande till en förfrågan du har gjort, ett nyhetsbrev som du prenumererar på, ett evenemang du har registrerat dig för, ett meddelande som krävs enligt lag och så vidare.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU I SAMBAND MED DINA PERSONUPPGIFTER?

Du har rätt att begära att vi:

 • Bekräftar om de personuppgifter vi har om dig behandlas eller inte.
 • Ger dig mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 • Ger dig en kopia av eventuella uppgifter vi har om dig.
 • Behandlar ditt samtycke som återkallat (när vi behöver ditt samtycke som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter).
 • Överväger en giltig invändning mot behandling av dina personuppgifter (inklusive rätten att invända mot behandlingen av skäl som har med din specifika situation att göra, när vi hänvisar till våra legitima intressen som rättslig grund för behandlingen).
 • Uppdaterar eller raderar felaktiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter som vi har om dig.
 • Begränsar det sätt vi behandlar dina personuppgifter på.
 • Överväger en giltig begäran om att överföra dina personuppgifter till en tredje parts tjänsteleverantör (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja några av dessa rättigheter eller om du har frågor om dem, kan du kontakta oss genom att skicka e-post till DataPrivacy@barefootwine.com eller genom att kontakta oss via uppgifterna ovan.

Observera dock att vi kanske inte kan uppfylla begäran om att utnyttja rättigheterna ovan om vissa undantag gäller. Till exempel om vi måste fortsätta behandla dina personuppgifter för våra legitima intressen eller för att uppfylla en laglig skyldighet. Vi kan också be dig att lämna uppgifter som är nödvändiga för att bekräfta din identitet.

KLAGOMÅL ELLER FÖRFRÅGNINGAR

Om du har klagomål, förfrågningar eller frågor om hur vi använder dina personuppgifter, kan du kontakta oss med de uppgifter som anges ovan. Vi kontaktar dig då för att undersöka hur vi kan hjälpa dig.

Om du har klagomål om hur vi använder dina personuppgifter, vill vi alltid att du kontaktar oss först. Du har dock även rätt att lämna in klagomål hos den behöriga lokala dataskyddsmyndigheten. 

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan ibland ändra denna integritetspolicy. Läs igenom denna integritetspolicy då och då för att hålla dig uppdaterad om hur vi använder och skyddar dina uppgifter. Om vi har din e-postadress, kan vi även informera dig om dessa ändringar via e-post.

Åldersgränsen för att köpa alkohol i Sverige är 20 år. | Sidan innehåller alkoholreklam