Barefoot Wine & Bubbly
search barefoot

Letar du efter närmaste butiken eller är du intresserad av vårt nyhetsbrev? Den som söker finner!

search barefoot

Sekretesspolicy

 

Barefoot Svenska Sekretesspolicy

Om denna Sekretesspolicy

Vi är Barefoot varumärke, ägd av E. & J. Gallo Winery Europe Ltd (som handlar under Barefoot Wine Company nummer BR001991) y E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ ("Barefoot", "vi", "oss" eller "vår") skapade denna Sekretesspolicy för att informera dig om hur vi samlar in, använder och lämnar din personliga identifierbara information ("personuppgifter") som vi samlar in från dig. Denna Sekretesspolicy gäller dock inte för Barefoots anställda, sökande till tjänster, leverantörer, distributörer eller handelskontakter förutom när de agerar i sin egenskap av "konsument".

Samtidigt som vår webbsida, eller annat material kan innehålla länkar eller referenser till webbsidor, sidor, material eller enheter som inte är att hänföra till Barefoot, gäller inte denna Sekretesspolicy för dessa sidor, material eller enheter som inte är att hänföra till Barefoot, om inte annat anges.

Vänligen läs denna Sekretesspolicy noggrant – genom att besöka eller surfa på denna webbsida, bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till denna Sekretesspolicy i sin helhet. Om du inte samtycker till denna Sekretesspolicy i sin helhet, kan du inte använda denna webbsida.

Avsedd målgrupp för webbsidor

Sett till arten av vår verksamhet är vår webbsida endast avsedd för personer som har uppnått den legala åldern för alkoholkonsumtion. Som en följd av detta begär vår webbsida inte att begära eller medvetet inhämta personlig information från personer under 20 år. Om du inte är 20 år eller äldre, ska du inte besöka eller använda vår webbsida.

Insamling av information och användning

Vi kan komma att samla in personlig information från kunder såväl online som offline. Online kan vi komma att samla in information genom vår webbsida, en anknuten sida (såsom en mikrosida som är kopplad till vår sida och avsedd för marknadsföring), vår sida eller Barefoots sida på en annan community-webbsida eller genom liknande online-platser. I många fall kommer sådan information att inhämtas direkt från dig, såsom genom en överföring eller förfrågan (inklusive genom telefonsamtal) eller genom att du skickar in ett formulär, en registrering eller meddelande till oss. Vi kan också kombinera detta med information om dig som vi har fått på ett legitimt sätt från andra källor såsom av leverantörer av opt-in-listor och våra närstående bolag.

Genom att du använder vår webbsida kan viss information komma att "passivt" inhämtas genom olika typer av teknologier, såsom cookies, webbsignaler och navigationsdata (klickströmmar, loggfiler och serverloggar). Din webbläsare överför automatiskt viss sådan information, såsom URL-koden på webbsidan som du precis besökte och IP-adressen samt webbläsarversionen som för närvarande används på din dator. Förutsatt att du ger ditt medgivande, hjälper sådan teknologi oss att hålla reda på dina interaktioner på vår hemsida och/eller sida samt ge dig en mer anpassad upplevelse. För mer information om vår användning av cookies och liknande teknologi samt din rätt att samtycka till denna användning och följaktligen dra tillbaka ditt samtycke, klicka här.

Vi använder personuppgifter om kunder för en rad olika syften. Vi använder den för att svara på din begäran (inkluderande begäran om prenumeration på nyhetsbrev, material, kuponger/rabatter och så vidare); för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du har beställt; för att behandla din beställning och kontakta dig angående din beställning; för att bjuda in och hjälpa dig att delta i en rad olika online- och offline-evenemang, aktiviteter och/eller klubbar; för att göra det möjligt för dig att dela information eller annat innehåll online; för att förbättra våra produkter, tjänster och webbsidor; för att följa upp med dig efter att du har kommunicerat med oss eller skickat in information till oss; för att skicka marknadsföringsrelaterade meddelanden eller erbjudanden (beroende på de preferenser som du har uttalat); för marknadsförings-, undersöknings- eller rättsliga ändamål (inklusive, utan begränsning, callcenter-inspelningar); för att göra det möjligt för dig att delta i samt i övrigt administrera erbjudanden och tävlingar; för att göra det möjligt för dig att kontakta en annan person; för att hantera dina intressen och frågor; och i övrigt syfte som anges i denna Sekretesspolicy och/eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter.

Vi kan komma att lämna den personliga information som du lämnar till oss, till våra närstående bolag och relaterad varumärken och/eller bolag samt till konsulter, serviceleverantörer och leverantörer som vi använder för att stödja vår verksamhet och rörelse, vilka har gått med på att hålla informationen sekretesskyddad och enbart använda den för att erbjuda de aktuella tjänsterna. I vissa fall arbetar vi med andra företag som hjälper oss att samla information från dig eller att kommunicera med dig.

Enligt de preferenser som du har uttryckt, kan vi komma att dela din personliga information med närstående bolag eller relaterade varumärken eller bolag eller utvalda tredje parter för att möjliggöra för dem att marknadsföra deras eller andra utvalda tredje parters produkter och tjänster till dig.

Om en tredje part förvärvar all (eller väsentligen all) vår verksamhet och/eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till denna tredje part i samband med förvärvet. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter när så krävs enligt tillämplig lag, av ett statligt organ eller av ett brottsbekämpande organ.

Vi kan komma att överföra personlig information som vi samlar in från dig till en tredje part som bearbetar information eller informationscontrollers som är lokaliserade i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mottagarna av din personliga information kan komma att vara lokaliserade i USA eller andra jurisdiktioner som kanske inte har samma nivå av skydd motsvarande lagarna inom din jurisdiktion, men insamlingen, förvaringen och användningen av din personliga information kommer fortsättningsvis att vara styrd av denna sekretesspolicy och åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att din information behandlas säkert och i enlighet med Data Protection Act 1998.

Vi kan komma att fullt ut använda all information som är avidentifierad eller på annat sätt inte är personligt identifierbar. Vi kan också komma att använda allt det användar-genererade innehåll som du har lämnat till oss, i enlighet med våra Användarvillkor.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, felaktig användning och obehörig tillgång, utlämnande, förändring eller förstöring, oavsett om det sker vid överföring eller lagring. Vänligen notera att det inte finns någon perfekt säkerhetslösning och ingen överföring via Internet är någonsin fullständigt säker eller felfri. Dessutom, ansvarar du själv för att upprätthålla sekretessen avseende varje användarnamn eller lösenord som du använder.

Det är ditt val: Kontaktinställningar
Barefoot vill behålla kontakten med dig på de sätt som du finner fördelaktiga. Om du inte vill att Barefoot använder din kontaktinformation för att kommunicera med dig i marknadsföringssyfte (såsom att berätta om andra produkter och tjänster som skulle kunna intressera dig eller att erbjuda rabatter), vänligen berätta det för oss när du tillhandahåller oss din information. Du kan också underrätta oss om detta när du tillhandahåller din kontaktinformation. Du kan också underrätta oss om dina preferenser senare genom att kontakta oss enligt de specificerade uppgifterna som anges under "Kontakta oss" nedan, genom att nå ditt konto via Barefoots webbsida eller sida (om tillämpligt) eller genom att följa instruktionerna i de olika meddelanden som vi kan komma att skicka till dig. Håll i minnet att dessa preferenser angående marknadsföringskontakter inte innebär att Barefoot inte kan komma att kontakta dig av andra skäl, såsom sådana relaterade till en viss vara som du beställt, en fråga du har ställt, ett meddelande som en vän eller bekant bett om att få levererat (såsom funktioner som att berätta för/bjud in en vän), ett nyhetsbrev som du kan ha anmält dig till, ett medlemskap som du har ingått, ett event för vilket du har registrerat dig, en underrättelse enligt lag och så vidare.

Tillgång

För att hålla personuppgifter som du gett oss korrekta, uppdaterade och fullständiga, vänligen kontakta oss enligt vad som angetts under "Kontakta oss". Vi kan därefter vidta lämpliga åtgärder för att uppdatera eller korrigera sådan information som vi har hand om eller att radera information från vår kontaktlista. Du har rätten att begära att vi tillhandahåller kopior av din personliga information som vi innehar om dig vid vilken tidpunkt som helst, vilka är underkastade en avgift som specificeras i lag (för närvarande £10).

Kontakta oss

Om du har frågor eller andra funderingar relaterade till denna Sekretesspolicy eller vår hantering av information, om du skulle vilja uppdatera eller korrigera information som du har tillhandahållit eller skulle vilja avanmäla dig från marknadsföringsmeddelanden från Barefoot, vänligen kontakta oss enligt följande:

Attention: Konsumentrelationer
archsupport@barefootwine.com

Ändringar i denna Sekretesspolicy
Om denna Sekretesspolicy ändras, kommer den reviderade policyn att inkludera ett nytt datum då policyn träder ikraft och denna kommer även att läggas upp på denna webbsida. Vänligen återkom regelbundet för att hålla dig informerad om uppdateringar av denna Sekretesspolicy. Dagen för ikraftträdande är January 2016.

 


 

Vilken komplimang!

Är du säker på att du har åldern inne för att kasta av skorna och dricka Barefoot?

Den här webbsidan är till för dig som får dricka alkohol enligt lag. Genom att klicka vidare bekräftar du att du är över 20 år.

Får det vara lite vin och kakor? Klickar du dig vidare till webbsidan accepterar du cookies. För mer information se vår policy om cookies.

Åldersgränsen för att köpa alkohol i Sverige är 20 år. | Sidan innehåller alkoholreklam

Oj då! Det ser ut som att du kom hit lite för tidigt.